Voorwaarden Praktijk Sneijders

Disclaimer.

Het aanbod van Praktijk Sneijders is geen vervanging van reguliere zorg. Nieuwe klachten moeten altijd besproken worden met een arts om serieuze aandoeningen uit te sluiten. Als je onder behandeling bent van een arts, vraag dan eerst toestemming aan hem/haar als je behandelingen wilt ondergaan. Praktijk Sneijders kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke en/of emotionele schade ten gevolge van het volgen van coaching of behandeling. Praktijk Sneijders beoefent geen sterk ingrijpende fysieke- of psychische behandelmethodes. Er wordt van uit gegaan dat bij persoonlijk contact eerlijke informatie wordt verstrekt door cliënt, zodat er passend advies gegeven kan worden.

Geheimhouding.

Praktijk Sneijders zorgt voor geheimhouding van de gegevens van cliënt. Praktijk Sneijders verstrekt deze gegevens niet aan anderen, tenzij cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten. Er is wel sprake van een meldplicht in gevallen van ernstig huiselijk geweld of misbruik. Na afloop van de behandeling kan Praktijk Sneijders de huisarts inlichten door middel van een korte rapportage over de hulpvraag, het behandelplan en het resultaat. Het e-mail adres wordt gebruikt voor communicatie tussen therapeut en cliënt en om de cliënt praktische informatie te verstrekken. De informatie in het consult kan anoniem en onherkenbaar gebruikt worden als voorbeeldcasus in websiteteksten en Social Media.

Betaling en tarieven.

Tarieven van de verschillende behandelingen staan in de online agenda. Praktijk Sneijders behoudt zich het recht om tarieven te wijzigen. Ook naast het consult is er werk voor de therapeut dat in het tarief inbegrepen zit. Als er een homeopathisch middel wordt gegeven, is dit ook in het behandeltarief inbegrepen. De kosten van het verstrekken van meerdere middelen tegelijk of een kuur wordt apart in rekening gebracht.

De factuur ontvang je via e-mail. Betaal deze het liefst direct via de betaallink in de mail of via de QR-code op de factuur. De factuur is ook de declaratie die je kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

Betalingsherinneringen worden automatisch verstuurd als een factuur niet tijdig betaald wordt. Na de derde herinnering kan verdere behandeling geweigerd worden en kan een incassobureau ingeschakeld worden.

Vergoedingen.

Losse massagetherapie behandelingen vallen onder Overige Natuurgeneeskunde, prestatiecode 24005 of indien gewenst, Sportmassage, prestatiecode 24610.

De behandeling/coaching  van klachten kunnen vallen onder Overige Natuurgeneeskunde, prestatiecode 24005 of Klassieke Homeopathie, prestatiecode 24200, afhankelijk van de soort behandeling die wordt geboden. Als er geen sprake is van een homeopathische behandeling, kan deze laatste code niet worden gebruikt.

De beroepsorganisaties waar de praktijk bij aangesloten is: CAT en RBCZ.

Overleg met en declaratie aan de zorgverzekeraar dient cliënt zelf te regelen. Praktijk Sneijders is niet verantwoordelijk voor wel of niet vergoeding door de zorgverzekeraar.

Verhindering en niet nakomen afspraken.

Annuleren of een afspraak verzetten kan kosteloos tot 24 uur van tevoren, hierna wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.

48 uur voor je geplande afspraak krijg je een herinneringsmail. Daarna wordt je niet meer herinnerd aan je geplande afspraak. 

Als je te laat komt, blijft de eindtijd van de geplande afspraak hetzelfde.

Restitutie.

Over behandelingen en consulten die al hebben plaatsgevonden wordt geen geld teruggegeven. 

Wijziging of Beëindiging van behandeling.

Praktijk Sneijders is nooit aansprakelijk voor het behaalde resultaat, omdat dit van veel factoren afhangt, incl. inzet van de cliënt.

Praktijk Sneijders kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Dit kan het gevolg zijn als cliënt zich niet houdt aan de regels van het:

Coachbaar zijn.

Indien cliënt coaching volgt voor chronische klachten of psychische/emotionele stress, gaat cliënt akkoord met de regels van Praktijk Sneijders wat betreft het ‘coachbaar zijn’. Dit houdt in dat:

  1. De cliënt is bereid andere standpunten te overwegen.
  2. De cliënt ondergaat geen fysieke behandelingen bij andere therapeuten tijdens het traject als dit van tevoren afgesproken is.
  3. De cliënt is bereid de opdrachten/oefeningen thuis te doen die geadviseerd worden.
  4. De cliënt gaat akkoord dat hij of zij er op aangesproken wordt als hij of zij, naar het oordeel van de therapeut, niet coachbaar is.

Bij het aanhoudend ‘niet coachbaar zijn’ zoals omschreven in de punten hierboven kan de cliënt het recht op verdere behandeling verliezen, zonder restitutie van betaling.

Klachten.

Cliënt en Praktijk Sneijders dienen in de eerste plaats onderling klachten onderling op te lossen. Indien er toch een geschillencommissie nodig is, kan cliënt zich wenden tot GAT (www.gatgeschillen.nl)